Ceci est le cache Google de http://www.association-iceo.fr/spip09/spip.php?article682. Il s'agit d'un instantané de la page telle qu'elle était affichée le 25 janv. 2017 03:55:36 GMT.
La page actuelle peut avoir changé depuis cette date. En savoir plus
Version intégraleVersion en texte seulAfficher la sourceAstuce : Pour trouver rapidement votre terme de recherche sur cette page, appuyez sur Ctrl+F ou sur ⌘+F (Mac), puis utilisez la barre de recherche.
Szóste Zakopiańskie Dni Enologii - Association ICEO

Institut de coopération

avec l'Europe Orientale

"Apprendre à se connaître, pour savoir se comprendre"

Site réalisé avec SPIP

Mots-clés

Nouveautés sur le Web

Pendant N° 682
___Szóste Zakopiańskie Dni Enologii

mardi 13 décembre 2016.
Compte rendu : 20 au 23 octobre 2016

ICEO wsparło utworzenie i działalność krakowskiej Akademii Wina w latach (1994 – 2004). W oparciu o te doświadczenia postanowiło zorganizować w Polsce „dni enologiczne” - sesję szkoleniowo-informacyjną, przeznaczoną dla osób posiadających już solidną wiedzę enologiczną (influencerzy, somelierzy, wykładowcy i producenci wina) i przyciągającą najbardziej zagorzałych promotorów kultury wina.

Impreza ta, współorganizowana z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z pomocą kilku mecenasów (patrz załączona lista) po raz kolejny ściągnęła śmietankę polskich enologów i producentów wina.

PRZEDMIOT DNI ENOLOGII

Dzięki wiedzy przekazywanej zainteresowanym osobom - polskim specjalistom w dziedzinie uprawy winorośli i produkcji wina - Dni Enologiczne w Zakopanem po raz kolejny przyczyniły się do promocji tradycyjnej produkcji wina, wzbogaconej o nowe rozwiązania, stosowane, ogólnie rzecz biorąc, do produkcji francuskich win z apelacją oraz, w szczególności, win z południowej Francji.

W trakcie kolejnej już edycji przedstawiono i omówiono najnowsze dokonania teoretyczne i techniczne jak również wyzwania kulturowe i gospodarcze związane z nowymi metodami produkcji. Jednocześnie przedstawicieli zaproszonych winnic sami zaprezentowali i scharakteryzowali swoje wyroby.

Spotkanie to, jako forum wymiany informacji i dyskusji, ma być obowiązkowym wydarzeniem dla przedstawicielu branży winiarskiej. - W ten sposób winiarstwo w Europie, a w szczególności w jej południowej części, zamiast ulegać modom i dyktatom niektórych „guru”, będzie mogło pozostać aktywnym uczestnikiem, a nie jedynie biernym obserwatorem, trendów konsumpcyjnych. -

BILANS DNI EKOLOGII

Przed wyjazdem z Zakopanego, podobnie jak w latach 2005, 2007, 2009, 2011 i 2013, wszyscy uczestnicy, zarówno słuchacze jak i prelegenci, zostali zapytani o to, czy impreza spełniła ich oczekiwania. W udzielonych odpowiedziach wszyscy wyrazili wielkie zadowolenie. Słuchacze przyznali, że wielkim zaszczytem była dla nich możliwość zasięgnięcia informacji od najlepszych specjalistów w zakresie poruszanych tematów. Prelegenci dołożyli szczególnych starań, aby wytłumaczyć, w możliwie najprostszy sposób, zagadnienia, które należy przyswoić, aby wyrobić sobie zdanie na temat najróżniejszych win, zarówno pod kątem ich spożycia i zakupu jak i obrotu i produkcji.

Dzięki różnorodności uczestników z Polski prelegenci mogli uzyskać, w tak krótkim czasie, dokładne informacje na temat obecnej sytuacji uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce.

Mimo pewnych zmian polskie prawodawstwo jest wciąż mało przyjazne dla wina. Polscy producenci wina ciągle borykają się z uciążliwościami administracyjnymi, sanitarnymi i podatkowymi utrudniającymi produkcję i sprzedaż tego trunku. Dlatego Polacy tworzący własne winnice potrzebują wyjątkowej motywacji. W trakcie Trzecich Dni Enologicznych w 2009 r. Marek GALAJ z uśmiechem przyznał, że Polacy zaczęli produkować wino na przekór opinii wielu specjalistów, którzy powtarzali, że jest to niemożliwe. Dzisiaj możemy stwierdzić, że w dużej mierze sprostali oni temu wyzwaniu.

W roku 2016 wciąż ciężko jest dokładnie określić sytuację winiarstwa w Polsce.

Łączna powierzchnia upraw zwiększyła się z niecałych 200 h w 2004 r. do ok. 1000 h w roku 2015, obejmując ok. pół tysiąca winnic. Winnice te są w dalszym ciągu bardzo rozczłonkowane (ponad 2 000 działek). Uprawy o areale powyżej 2 h należą do rzadkości, a jeszcze mniej jest producentów, dla których winnica stanowi jedyne źródło dochodu.

Polscy winiarze ani nie posiadają wystarczających środków, aby zalać polski rynek swoimi produktami, ani nie mają takich ambicji. Są natomiast niesłychanie zmotywowani, aby walczyć z ostracyzmem nieustannie dotykającym uprawę winorośli i produkcję wina w Polsce. W związku z tym, nie są z pewnością potencjalnymi i groźnymi konkurentami, lecz najlepszymi promotorami kultury wina i najlepszymi sprzymierzeńcami francuskich producentów, którzy chcą, aby ich dobre wina zdobyły popularność w Polsce.

Od pierwszej edycji w roku 2005, niedługo po tym jak winnice w dużym stopniu wróciły do polskiego krajobrazu (2004), zakopiańskie Dni Enologiczne dostarczają co dwa lata cennych wskazówek dla neofitów produkcji wina. Jeżeli wierzyć słowom wielu uczestników, rozliczne tematy poruszone (patrz powyżej) w trakcie pierwszych pięciu edycji przyczyniły się do istotnego rozwoju kultury wina i kultury w ogóle.

Po ponad dziesięciu latach poszukiwań, nierzadko po omacku, kilkudziesięciu producentom wina, którzy wzięli udział w Dniach Enologii w Zakopanem i którzy podjęli wysiłek uprawy najróżniejszych odmian winorośli na rozmaitych terenach, wykorzystując przy tym otrzymane wskazówki, udało się uzyskać w sposób regularny bardzo dobre wino mimo z gruntu niesprzyjających warunków klimatycznym i technologicznym.

VI Dni Enologiczne umożliwiły po raz kolejny zgromadzenie reprezentatywnej grupy producentów i pasjonatów wina z Polski. Dzięki cierpliwie zdobywanej wiedzy naukowo-technicznej stali się oni szczególnie cennymi partnerami w prospektywnej analizie odradzającego się winiarstwa w Polsce.

Prelegenci, z których niektórzy już po raz czwarty wzięli udział w zakopiańskich spotkaniach, z przyjemnością przyznali, degustując najnowsze polskie wina, że ich wskazówki zostały z powodzeniem wprowadzone w życie.

Tematem podstawowym dla tej szóstej edycji było :

Odmiany odporne w centrum zrównoważonej uprawy winorośli.

PRZEBIEG DNI ENOLOGII

CZWARTEK 20 PAŹDZIERNIKA

Jasny Palac

Pierwsi uczestnicy przybywają począwszy od godziny 18-tej.

w recepcji natychmiast wskazuje im się pokój

a w jadalni kelnerka serwuje drobną przekąską umilającą czas czekiwania na kolację.

bigos : tradycyjna polska potrawa wywołuje uśmiech

u winiarzy, którzy przybywają jako pierwsi

podczas gdy Marek Gałaj, wykładowca w szkole hotelarskiej w Warszawie, annonsuje swoje przybycie zakopiańskim przyjaciołom.

Kolacja dla pierwszych uczestników serwowana jest o godz. 20:30. Wina towarzyszące posiłkowi przedstawiane są przez Alaina CARBONNEAU, dla którego jest już jego czwarty pobyt w Zakopanem i przez Ombeline PAGÈS zastępując Ghislaine GUIRAUD. Dla niej jest to okazja dla odkrycia Polski.

Godz. 22:00, kolacja dobiega końca.

Nadszedł czas, aby nawiązać do tradycji, które utrwalił się w trakcie poprzednich dni enologii w Zakopanem.

Polscy winiarze przystępują do degustacji licznych win, które przywieźli ze sobą.

Mimo późnej nocy Bożena KLIMOWSKA jeszcze pracuje

wraz z Bożeną CZYNCIEL.

Północ, , degustacje są już zakończone, ale rozmowy trwają dalej.

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

Godz. 8:45, pierwszy z dwóch tłumaczy jest już gotów do pracy. Wojciech WOJTOWICZ uczestniczy w Zakopiańskich Dniach Enologii po raz pierwszy. Niezwykle uprzejmie, w błyskawicznym trybie, zgodził się zastąpić swojego kolegę Krzysztofa BŁOŃSKIEGO, oficjalnego tłumacza Dni Enologii od chwili ich powstania, ale niestety tym razem nieobecnego ze względu na stan zdrowia.

Godz. 8:50, sala powoli się zapełnia

Godz. 9:00, Bożena CZYNCIEL, który prowadzi w Krakowie doskonałą winiarnię i restaurację Klimaty Południa, otwiera cykl prezentacji. Ze względu na swoją wyjątkową znajomość środowiska, przyjęła ona na siebie obowiązek przedstawienia ewolucji Winorośli i Wina w Polsce w okresie który upłynąl od ostatnich Dni Enologii w roku 2015

Dla zilustrowania swojego wystąpienia, Bożena udziela głosu trzem winiarzom obecnym na sali

Godz. 10:00, Rafał STEC

Właściciel Winnicy Rodziny Steców, położonej w Tuchowie niedaleko Tarnowa. Winnica powstała w 2007 r. Ma powierzchnię 3 ha, ale planowane jest powiększenie do 5-6 ha. Położona na południowo-zachodnim zboczu, 320 m. n.p.m.. Uprawiane odmiany : Seyval Blanc, Bianca, Hibernal, Jutrzenka, Johanniter, Solaris, Regent, Rondo, Marechal Foch i Leon Millot.

Rafał Stec jest prezesem Polskiej Federacji Producentów Wina.

Godz. 10:15, Zbigniew KRZYŻAK

Właściciel Winnicy Chodorowa położonej w miejscowości Chodorowa, niedaleko Nowego Sącza, w południowo-wschodniej Polsce. Winnica powstała w 2012 r. Ma powierzchnię 1,4 ha, na której rośnie 6.000 krzewów, ale planowane jest powiększenie do 3,5 ha. Położona na południowym stoku, na wysokości 300 – 370 m. n.p.m. Uprawiane odmiany to : Rondo, Regent, Jutrzenka, Solaris, Hibernal, Johanniter, Bianca, Muscat i Seyval Blanc. Na terenie należącym do właścicieli znajduje się też ponad stuletni sad jabłkowy ze starymi odmianami, z których produkowany jest cydr.

Godz. 10:30, Zofia MICHAŁOWSKA

Właścicielka Winnicy Zadora położonej w Szczepanowicach nad Dunajcem, niedaleko Tarnowa. Winnica powstała w 2007 r. Jest to mała rodzinna winnica, ma powierzchnię 0,5 ha, na której rośnie 2.000 krzewów. Położona na południowym stoku, 280 m. n.p.m. Uprawiane odmianty to : Johanniter, Solaris, Phoenix, Merzling, Helios, Ortega, Orion, Regent, Rondo, Dornfelder i Pinot Noir.

Godz. 10:40, przed przedstawieniem końcowych wniosków Bożena odpowiada na pytania publiczności.

Godz. 11:00, głos zabiera profesor Alain CARBONNEAU.

Jest on w Zakopanem po raz czwarty [Dni : 3, 4, 5 i 6]. To właśnie na jego wniosek, temat zrównoważonego rozwoju została wybrany jako główny motyw Szóstych Dni Enologii.

Jego pierwsza prezentacja zatytułowana jest "Strategia zrównoważonej uprawy winorośli i doboru odmian odpornych ’

.

Alain CARBONNEAU wprowadza ogólny temat selekcji odmian hybrydowych w celu podniesienia jakości i zwiększenia odporności.

Przedstawia aktualny stan wiedzy nt. genów odporności i podstaw dwóch strategii jej podnoszenia : poligenizmu (kumulowanie genów dominujących) i mono(bi)genizmu z genami komplementarnymi.

Nakreśla panoramę wyników badań różnych generacji i produkcji hybryd w Europie, odnotowuje aktualne możliwości transferów, podkreśla potencjał nowych odmian hybrydowych wyhodowanych przez INRA Montpellier /Pech Rouge, wśród których od kilkunastu lat znajdują się odmiany wysokiej jakości i całkowitej odporności. Są to osiągnięcia programu « Muscadinia rotundifolia » x » Vitis vinifera » realizowanego przez Alaina BOUQUET, który wyhodował 6 generacji odmian poprzez wsteczne krzyżowanie z różnymi szczepami.

Po prezentacji, odpowiedzi na pytania od publiczności.

Z ponad pół godzinnym późnieniem w stosunku do programiu zajęć, Ombeline PAGÈS rozpoczyna swoją pierwszą sesję degustacji "akademickiej".

Godz. 13:15, sesja degustacji jest zakończona, można zasiąść do obiadu.

Godz. 16:00, wznowienie sesji roboczych. Profesor CARBONNEAU prezentuje wystąpienie, którego jego kolega, Jean-Laurent SPRING, specjalista ochrony winnic w Agroscope, Nyon w Szwajcarii, niestety nie mógł zaprezentować osobiście : "Wybór winorośli filarem zrównoważonej uprawy winnic : przykłady projektów realizowanych w Szwajcarii. "

Godz. 17:00 Hernan OJEDA, dyrektor Zakładu Doświadczalnego Enologii Pech Rouge (Gruissan i Vassal), przedstawia swoje aktualne prace : "Wybór winorośli, filar zrównoważonej uprawy winnic : Przykłady projektów prowadzonych w Zakładzie Doświadczalnym Enologii Pech Rouge (Gruissan) "

Dyrektor Pech Rouge, przedstawia hybrydy wyselekcjonowane w jego Zakładzie. Kilka win otrzymanych z tych hybryd zostało przywiezionych do degustacji w Zakopanem.

Godz. 18:00, Ombeline PAGÈS rozpoczyna swój drugi seans degustacji. Wbrew temu, co zostało ogłoszone w programie, nie są wina polskie, ale w sposób oczywisty wina, które Hernan OJEDA właśnie skończył omawiać.

Pięć degustowanych win zostało wyprodukowanych z selekcji odmianowych INRA pochodzących z krzyżowania "Vitis vinifera" i "Muscadinia rotundifolia" wybranych ze względu na ich jakość organoleptyczną i odporności na podstawowe choróby winorośli (pleśń i mączniak).

19 H30, w kuchni wszystko jest już gotowe, by podawać kolację.

21 H30 Po kolacji spotkania przy stole przeciągają się.

Godz. 23:00 Marek GAŁAJ, nie może oprzeć się przyjemności odkrywania przed winiarzami nowych assemblage opracowanych w Polsce.

podczas gdy dwóch miłośników fortepianu po kolei wymienia się przy klawiaturze,

kontynuując jednocześnie degustację. Duch Zakopanego zobowiązuje !

SOBOTA 22 PAŹDZIERNIKA

Godz. 7:30, śniadanie jest gotowe.

Jest równie piękne, jak smaczne.

W Zakopanem apetyt dopisuje.

Godz. 9:00, wszyscy uczestnicy są na miejscu, drugi dzień programu może się zacząć.

Cooperativi Vivai Rauscedo - Rolnicza Spółdzielnia w Udine (Włochy), stał się największym szkółką winorośli na świecie, zwłaszcza w dziedzinie odpornych odmian hybrydowych. Dlatego było szczególnie interesujące i przyjemne móc gościć eksperta z tej firmy, przybyłego specjalnie z Włoch.

Pan Stefano BATTISTELLA, kierownik działu eksportu, reprezentujący pana Loïcka BRETON, dyrektora VCR Francji, przedstawił w języku angielskim prezentację związaną z "Wino z hybryd VCR / Udine a typowość bliska wielkim szczepom klasycznym. "

Godz. 10:00, Głos zabrał Philippe ABBAL, inżynier naukowy w INRA Montpellier w wystąpieniu zatytułowanym " Modelowanie jakość winnicy w konkretnym kontekście winiarskim i geograficznym"

Rozwinął on swoją definicję potencjalnej jakości winnicy uwzględniającej fizyczne i chemiczne aspekty gleby, uwarunkowania klimatyczne, uwarunkowania agrotechniczne i systèmy prowadzenia.

Odpowiadając na pytania z sali podkreślił znaczenie i wagę procesu modelowania potencjalnej jakość winnicy poprzez symulacje uwzględniające przyszłą ewolucję wskaźników klimatycznych ; model dostarcza rozwiązań pozwalających zrównoważyć spadek potencjału jakościowego wynikającego z globalnego ocieplenia : nawadnianie, przedwczesny zbiór, wybór obszarów o wskaźniku nocnych chłodów o wyższym stopniu ufności, zróżnicowanie odmian

Godz. 11:00, wykorzystując przerwę przewidzianą między ostatnią prezentacji a seansem degustacji, winiarze indywidualnie zasięgają porad profesora CARBONNEAU.

Rafał STEC, prezes nowo powstałego stowarzyszenia dążącego do skonsolidowania wszystkich, dotychczas istniejących w Polsce stowarzyszeń winiarzy, wyraził wobec profesora CARBONNEAU swoją wolę zrobienia wszystkiego tak, aby następne dni enologiczne mogłby być współorganizowane w cyklu dwuletnim przez jego stowarzyszenie i przez ICEO, w Zakopanem, bądź czy w innych miejscu w Polsce.

Godz. 11:30, trzecia sesja degustacji pozwala odkryć wina wyprodukowane we Włoszech przez VCR, z ich wyselekcjonowanych hybryd. Dla wszystkich jest oczywiste, że to Stefano BATTISTELLA osoboście przedstawia te wina, które zna szczególnie dobrze.

Przedstawia do degustacji jedno wino białe (Fleurtai 34-111) i dwa wina czerwone (Cabernet Volos (32-078) i Merlot Kanthus 31-12)

.

Godz. 12:00, Ombeline PAGÈS przejmuje prezentację i proponuje do degustacji kilka win z Południowo-Zachodniej Francji : wino Madiran (Domaine du Moulié), wino Gaillac (Domine les Grézels), wino z Gaskonii IGP (Terres blanches, Domaine Chiroulet) oraz Pacherenc du Vic Bihl (St. Albert, piwnica Crouseilles).

Godz. 12:50, degustacja dobiega końca, Pacherenc Saint Albert ocenione zostało bardzo wysoko.

Godz. 13:15 obiad czeka gotowy. Trzeba podkreślić i docenić cierpliwość kucharki i gotowość do pracy kelnerek.

Godz. 16:00 Maciej GAWLIK, odpowiedzialny za moduł dydaktyczny enologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawia bilans nauczania enologii na polskich uniwersytetach. Istnieje już ono od kilku lat i wciąż przyciąga równie wielu studentów.

Godz. 17:00, Pierre CHEVALLET i Alain CARBONNEAU wyjaśniają, jak ICEO i GiESCO mogą się oddać się usługi dla rozwoju współpracy międzyuczelnianej między Krakowem i Montpellier na rzecz zawodów Związanych z uprawią winorośli i enologią.

Godz. 18:30, ostatnia sesja degustacja pozwala wszystkim winiarzom obecnym na imprezie zaprezentować swoje wina i poddać je ocenie.

Jest to wielka przyjemność gdy stwierdza się stały postęp, który się dokonał. Niektórzy mogą być dumni ze swojej pracy.

Godz. 19:40, w kuchni wszystko jest gotowe na ostatnią kolację.

Przed posiłkiem, kurtuazyjna wizyta u kucharki aby jej podziękować, pogratulować i zaproponować kielich przyjaźni.

Godz. 21:00, kolacja dobiegła końca.

Godz. 22:30, profesor CARBONNEAU opuszcza sallę.

Godz. 24:00, koniec pożegnalnego spotkania.

NIEDZIELA, 23 PAŹDZIERNIKA

Godz. 7:00, Stołówka Jasnego Pałacu pogrążona jest smutku.

O wschodzie słońca Giewont prezentuje się najpiękniej aby pozdrowić uczestników opuszczających Szóste Zakopiańskie Dni Enologii.

Godz. 9:00, Alain Philippe Carbonneau ABBAL mówią z całego serca

DO ZOBACZENIA ZAKOPANE

+ + +

Pour lire l’article, cliquer ICI

+ + +

O firmie

Hurtownia farmaceutyczna Salus International Sp. z o.o. istnieje od 1991 r. W ciagu tych kilkunastu lat firma uzyskała znaczącą pozycję na rynku polskim i obecnie jest jedną z najprężniej działających i rozwijających się hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Misją Salus International jest kompleksowa obsługa farmaceutyczna aptek szpitalnych, aptek otwartych, hurtowni oraz gabinetów stomatologicznych dbając przy tym o dobro i zdrowie pacjentów.

Salus International aktywnie angażuje się w akcje prozdrowotne i charytatywne, czynnie uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach i wydarzeniach farmaceutycznych.

Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze zarządzającej i pracowniczej, firma zapewnia kompleksową i profesjonalną realizację usług oraz bieżące wsparcie dla farmaceutów, lekarzy i pacjentów.

Misja

Naszą misją jest kompleksowa obsługa farmaceutyczna aptek szpitalnych, otwartych, hurtowni oraz gabinetów stomatologicznych dbając przy tym o dobro i zdrowie pacjentów.

W sposób ciągły utrzymujemy i uzupełniamy stan magazynowy wszystkich dystrybuowanych leków oraz sprzętu medycznego.

W naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami, w sposób szczególny dbając o jak najlepsze relacje z naszymi partnerami.

We wszelkich przejawach naszej działalności mamy na celu stały rozwój firmy oraz zadowolenie naszych klientów i pracowników.

+ + +

Pays d’Oc IGP est un label officiel de qualité certifié par le Bureau Véritas Qualité France, reconnu par l’Union Européenne et une marque collective. Pays d’Oc IGP représente 2700 entreprises. En 2009, 707 millions de bouteilles (équivalent) ont été commercialisés sous le label. Les vins Pays d’Oc IGP doivent être produits sur la zone de Production "Pays d’Oc" en Languedoc-Roussillon ; à savoir les départements : Hérault, Aude, Gard, Pyrénées-Orientales ainsi que 6 communes de Lozère.

Monocépage, bicépage ou assemblage ?

Le vigneron peut élaborer un vin de cépage* Pays d’Oc IGP à partir d’un, de deux ou de plusieurs cépages. Dans le cas d’un bi-cépage ou d’un assemblage, le vigneron crée un équilibre en jouant sur les arômes et les caractéristiques de chacun des cépages Pays d’Oc IGP utilisés.

En monocépage : le vin Pays d’Oc IGP est issu d’un seul cépage. En bi-cépage ou tri-cépage : le vin Pays d’Oc IGP est issu de deux cépages ou trois cépages. Assemblage : le vin Pays d’Oc IGP est produit à partir de 2 cépages au moins.

*Cépage = variété de vigne caractérisée par la forme de ses feuilles, de ses grappes et par ses propriétés organoleptiques

La gamme de vins Pays d’Oc IGP :

Le Vin tranquille c’est le nom que l’on donne à tous les vins qui ne sont pas effervescents. C’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas de bulles de CO². Le Vin issu de vendanges surmûries est un vin doux. En savoir plus Vin Primeur sorti dès le 3ème Jeudi d’Octobre, les vins primeurs sont les premiers vins de l’année. Le Primeur Pays d’Oc IGP est un vin festif qui symbolise la fin des vendanges. Il annonce le nouveau millésime.

+ + +

Pour joindre le site web du département de l’Hérault, cliquer ICI

+ + +